Accueil Latour (c.f. Virton)

Latour (c.f. Virton)